REKISTERISELOSTE

                                                                                       Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen

täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Laatimispäivä

 

03.05.18

 

 

1a

Rekisterin-

pitäjä

Nimi

MKM-Tech. Oy     

Osoite

Apiankatu 4, 376 Valkeakoski

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

03-5882230

2

Yhteyshenki-

lö rekisteriä

koskevissa

asioissa

Nimi

Tommi Murto

Osoite

Apiankatu 4, 37600 Valkeakoski

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

mkm@mkm-konekeskus.com

3

Rekisterin nimi

asiakasrekisteri

4

Henkilötieto-

jen käsittelyn

tarkoitus

 

Asiakas- ja palvelusuhteen hoitaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin Henkilötietolaki 8§, 13 §.

 

5

Rekisterin

tietosisältö

     Yksilöintitiedot: - Etunimi - Sukunimi - Osoite - Postinumero - Kaupunki - Sähköpostiosoite - Puhelinnumero - Henkilötunnus Muut: - Salasanatiiviste Tarve henkilötunnukselle on vain suorittaessa tilauksia Viestintävirastolta (.fi-domain)

6

Säännönmu-

kaiset tieto-

lähteet

     Rekisteröityessä sivustolle käyttäjä antaa tarvittavat tiedot rekisteriin. Ainoa pakollinen tieto tuotetta ostaessa on sähköpostiosoite. Perusteena tietojen saamiselle on rekisteröityvän henkilön suostumus

 

                                                                                       REKISTERISELOSTE                                               2

 

7

Tietojen sään-

nönmukaiset

luovutukset

     Tuotetta tilatessa henkilötiedot luovutetaan tarvittaville osapuolille, kuten maksujärjestelmille laskutusta varten. Henkilötunnus luovutetaan vain Viestintävirastolle tarvittaessa.

8

Tietojen siirto

EU:n tai ETA:n

ulkopuolelle

 

 

     Maksaessa tuotteen maksutavoilla Paysafecard tai Mobiili, saatetaan henkilön sähköpostiosoite luovuttaa Yhdysvaltoihin yritykselle PW Inc.

9

Rekisterin

suojauksen

periaatteet

A Manuaalinen aineisto

     

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

     Salasanasuojattu pääsy tietokantaan. Kryptokrafisella avaimella suojattu kirjautuminen tietokantapalvelimelle. Palvelinverkko on suojattu palomuurilla ja kirjautuminen on mahdollista vain VPN-yhteyden lävitse. Käyttöoikeus tietoihin on jokaisella yrityksen asiakaspalvelijalla, sekä palvelinten hallintaa suorittavilla henkilöillä.